Aktualności

Nowa strona www 2010-09-09

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy nowy serwis internetowy.

Filtry sprężonego powietrza

Powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia: pył, różnego rodzaju węglowodory i wodę w postaci wilgoci. Jeżeli zostaną one zassane przez maszynę, a następnie sprężone, to dodatkowo wraz z drobinami oleju zostaną przetłoczone do instalacji. Wymienione składniki zanieczyszczające, wchodząc w reakcje między sobą, mogą przeobrazić się w elementy ścierne lub czynniki korozyjne, niszcząc instalację, urządzenia pneumatyczne oraz sam produkt.
Prowadzi to nieuchronnie do:
- Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza
- Większych kosztów eksploatacyjnych
- Ograniczenia produkcji
- Obniżenia jakości produkcji i pogorszenia wizerunku firmy

 

Postępująca automatyzacja w zakładach produkcyjnych oraz coraz bardziej wyrafinowane urządzenia pneumatyczne, wymagają sprężonego powietrza o coraz wyższej jakości.

 

Filtry MARK są rozwiązaniem zapewniającym możliwość uzyskania sprężonego powietrza o odpowiedniej klasie czystości, zapewniającego większą sprawność i niezawodność również w przypadku najbardziej wyrafinowanych urządzeń
pneumatycznych.


seria FMO

Seria FMO Filtracja 1 µm 0,1 mg/m3 Pozostałości oleju. Zielony kolor indentyfikacyjny.
Przeznaczony przede wszystkim jakofiltr wstępny do osuszaczy ziębniczych i urzadzeń wytwarzających odolejone spręzone powietrze oraz do zapobiegania niszczeniu instalacji poprzez ścieranie wewnętrzne itd.

seria FMM

Seria FMM Filtracja 0,01 µm 0,01 mg/m3 Pozostałości oleju. Czerwony kolor identyfikacyjny.
Przeznaczony przede wszystkim jako filtr dokładany do osuszaczy ziębniczych, filtr wstępny instalowany przez filtrem serii FCA, do osuszaczy adsorpcyjnych, transportu pneumatycznego, urządzeń i narzędzi lakierniczych, systemów sterowania, obróbki laserowej itd. (*).

seria FPRO

Seria FPRO Filtracja 3 µm Żółty kolor identyfikacyjny.
Idealny jako filtr zabezpieczający sieć oraz odbiorniki spręzonego powietrza w przypadku gdy, charakteryzuje sie ono wysoką zawartością zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Zalecany w przypadku wykorzystywania sprężonego powietrza do ogólnych zastosowań.

seria FCA

Seria FCA 0,005 mg/m3 Pozostałości oleju. Srebrny kolor identyfikacyjny.
Filtr zawierający aktywny węgiel usuwający parę wodną, olej i zapachy węglowodorowe. Używany w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznych, labolatoriach fotograficznych, w przemyśle opakowań, galwanizacji w technologii pokrywania powłokami lakierniczymi o wysokiej jakości itd. (*).

 

Stopień czystości powietrza
ISO 8573-1 Olej Pył Woda
klasa zawartość średnica zawartość punkt rosy zawartość
1 0,01 mg/m3 0,1 µm 0,1 mg/m3 -70°C 0,003 g/m3
2 0,1 mg/m3 1µm 1 mg/m3 -40°C 0,11 g/m3
3 1,0 mg/m3 5 µm 5 mg/m3 -20°C 0,88 g/m3
4 5 mg/m3 15 µm 8 mg/m3 +3°C 6,0 g/m3
5 25 mg/m3 40 µm 10 mg/m3 +7°C 7,8 g/m3
6 -     +10°C 9,4 g/m3

 

Efekt filtracji
Seria Filtracja
µm
Skuteczność
%
Pozostałość oleju
mg/m3
Strata ciśnienia Klasa ISO 8573-1 2
mbar psi olej pył
FMO 1 99,9 0,1 30 0,43 2 2
FMM 0,1 99,9999 0,01 90 1,30 1 1
FCA - - 0,005 70 1,01 1 -
FPRO 3 99,9 - 20 0,29 4 3

 

 

 

 Filtr sprężonego powietrza

 

 

Dane techniczne filtrów sprężonego powietrza

 

Filtry - schemat działania