Aktualności

Nowa strona www 2010-09-09

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy nowy serwis internetowy.

Filtry sprężonego powietrza

Powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia: pył, różnego rodzaju węglowodory i wodę w postaci wilgoci. Jeżeli zostaną one zassane przez maszynę, a następnie sprężone, to dodatkowo wraz z drobinami oleju zostaną przetłoczone do instalacji. Wymienione składniki zanieczyszczające, wchodząc w reakcje między sobą, mogą przeobrazić się w elementy ścierne lub czynniki korozyjne, niszcząc instalację, urządzenia pneumatyczne oraz sam produkt.
Prowadzi to nieuchronnie do:
- Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza
- Większych kosztów eksploatacyjnych
- Ograniczenia produkcji
- Obniżenia jakości produkcji i pogorszenia wizerunku firmy

 

Postępująca automatyzacja w zakładach produkcyjnych oraz coraz bardziej wyrafinowane urządzenia pneumatyczne, wymagają sprężonego powietrza o coraz wyższej jakości.

 

Filtry MARK są rozwiązaniem zapewniającym możliwość uzyskania sprężonego powietrza o odpowiedniej klasie czystości, zapewniającego większą sprawność i niezawodność również w przypadku najbardziej wyrafinowanych urządzeń
pneumatycznych.

Filtry Mark

 

Tabela - stopień czystości powietrza i efekt filtracji

 

 

 Filtr sprężonego powietrza

 

 

Dane techniczne filtrów sprężonego powietrza

 

Filtry - schemat działania